Architectengroep VBW-GAJ B.V.GAJ Architecten
VBW Architecten

Ruim vijf jaar geleden is VBW Architecten (www.vbwarchitecten.nl) een nauwe samenwerking aangegaan met GAJ Architecten De beide bureaus hebben een rijke historie en bedienen gedurende tientallen jaren een heel eigen marktsegment met eigen opdrachtgevers, zowel regionaal, als landelijk. Om die reden blijven de bureaus zich naar buiten toe zelfstandig presenteren onder hun vertrouwde naam en met eigen teams. Intern wordt er echter, vanuit het gezamenlijk kantoor, intensief samengewerkt en geput uit kennis en ervaring. waardoor een breed dienstenpakket kan worden aangeboden. De bureaus vormen inmiddels een organisatie: Architectengroep VBW-GAJ BV.

Op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website voor de Architectengroep VBW-GAJ. Helaas is deze nog niet gereed. Tot deze gereed is kunt u op www.gaj.nl de informatie vinden over GAJ architecten en op www.vbwarchitecten.nl kunt u de informatie vinden over VBW architecten.

VBW Architecten, opgericht in 1917, is al tientallen jaren actief op de markt van nieuwbouw- en renovatieprojecten in de gezondheidszorg. Daarnaast is het bureau landelijk gezien toonaangevend in de restauratiesector. Vele kerken, kastelen, boerderijen en woonhuizen zijn onder directie van VBW Architecten uitgevoerd.

GAJ Architecten staat al ruim 40 jaar bekend als specialist in multifunctionele bouwopgaven. Het bureau is met name gespecialiseerd in de scholenbouw in de breedste zin van het woord; van huisvesting voor kinderdagopvang tot universitair onderwijs. Daarnaast heeft het bureau ook ruime ervaring op het gebied van woningbouw, kantoren en zorginstellingen.

Beide bureaus koppelen hun jarenlange ervaring aan een innovatieve, technisch goed onderbouwde, hedendaagse architectuuropvatting. Hiertoe beschikken de bureaus, naast het ontwerpteam, over de disciplines bouwtechniek, bouwkosten en procesmanagement.

De gezamenlijke ambitie is vanuit de professionaliteit de opdrachtgever hoog-kwalitatieve diensten te verlenen in de vorm van:

  • Het ontwerpen van unieke innovatieve gebouwen die recht doen aan de functionele, esthetische en budgettaire eisen en verlangens van de opdrachtgevers.
  • Continu werken vanuit een geactualiseerde kennis van ontwikkelingen in bouwtechniek, proces, regelgeving en materiaaltoepassingen.
  • Een professionele ethiek die getuigt van eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en respect voor klanten, medewerkers, samenleving en milieu.

Samenhangend met deze uitgangspunten wordt gestreefd naar een duurzame en inspirerende relatie met de opdrachtgevers.

Dit portfolio met referentieprojecten heeft tot doel te laten zien dat VBW Architecten zich door de nauwe samenwerking en de samenvoeging met GAJ Architecten vernieuwd en versterkt heeft op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur..

De architecten van VBW Architecten, ir. Arie Blokland, ir. Hans Buiting, en ir. Jeroen Soer zijn verantwoordelijk voor een groot aantal van de referentieprojecten.

Met dit portfolio wordt een goede indruk gegeven van de aard en relevantie van de ontworpen projecten, alsmede de capaciteiten en ontwerpstijl van het ontwerpteam.

Een ontwerpstijl die erop gericht is om op creatieve, unieke wijze, bij opdrachtgever en projectopgave passende oplossingen te bedenken,

Geen confectie, maar maatwerk...